Nghiệp vụ kế toán lương

Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp – Tiền lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hay khoán. Nhưng cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

cac-hinh-thuc-tinh-luong-trong-doanh-nghiep

1.Tiền lương theo thời gian

Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Được xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng. Theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.

Theo như quy định trên thì chúng ta sẽ có hai cách tính như sau:

TH 1:

Lương tháng = [(Lương + Các khoản phụ cấp)/ngày đi làm theo quy định]* số ngày làm việc thực tế.

Trong đó:

Số ngày đi làm theo quy định = số ngày trong tháng – số ngày nghỉ.

TH 2: Hoặc cách tính khác như sau

Thay vì kế toán phải tính xem mỗi tháng có bao nhiêu ngày công tiêu chuẩn để chia thì kế toán có cách tính đơn giản hơn. Đó là chọn một con số ngày công tiêu chuẩn cố định để chia (Thường là 26 ngày).

Lương tháng = [(Lương + Các khoản phụ cấp)]/ 26]* số ngày làm việc thực tế.

Với cách tính như trên thì có vẻ dễ dàng hơn trong việc tính toán và theo dõi tiền lương. Tuy nhiên tuỳ thuộc vào đặc thù của từng DN. Tuỳ thuộc vào yêu cầu của người quản lý mà kế toán có thể chọn một trong hai cách trên.

Ưu điểm của hình thức trả lương theo thời gian

Trả lương theo thời gian rất dễ tính toán và bảo đảm cho nhân viên một khoản tiền thu nhập nhất định trong thời gian làm việc.

Ngày nay tiền lương trả theo thời gian được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới vì yếu tố chất lượng và độ chính xác ngày càng được chú trọng cũng như mức độ cơ giới hóa và tự động hóa ngày càng cao.

Hạn chế

Tiền lương trả theo thời gian chưa thực sự gắn chặt giữa thu nhập với kết quả lao động. Nó làm nảy sinh các yếu tố bình quân chủ nghĩa trong trả lương.

Để khắc phục hạn chế trên người ta áp dụng hình thức tiền lương có thưởng. Tiền thưởng đóng vai trò khuyến khích người nhân viên nâng cao hiệu năng làm việc. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác quản lý thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công việc của nhân viên.

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đă hoàn thành. Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động, có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng sản phẩm.

Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm X Đơn giá sản phẩm

3. Hình thức trả lương khoán

Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.
Lương = Mức lương khoán X Tỷ lệ % hoàn thành công việc

4. Hình thức trả lương theo doanh thu

Hình thức trả lương theo doanh thu là hình thức trả lương/thưởng mà thu nhập của người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty.

Đối tượng áp dụng thường là nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng,… hưởng lương theo doanh thu

Các hình thức tính lương/thưởng theo doanh thu:

– Lương/thưởng doanh số cá nhân

– Lương/thưởng doanh số nhóm

– Các hình thức kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,…

5. Các ngày lao động vẫn được hưởng lương

Ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 Bộ Luật Lao động: Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

+ Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch)

+ Tết Âm lịch 05 ngày;

+ Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

+ Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

+ Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

+ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

– Ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động:

+ Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

+ Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

+ Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

Để xem thêm các bài viết hữu ích khác, bạn vui lòng xem thêm trên website cách tính lương.

Bạn đang xem bài viết: Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp

Các từ khóa liên quan: Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp,  cách tính lương theo thời gian, trả lương khoán, trả lương theo sản phẩm, trả lương theo doanh thu. 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close