File Excel Kế Toán Lương

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất của bộ tài chính

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất của bộ tài chính Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động. Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel là mẫu cho kế toán sử dụng để thống kê. Vậy trên mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel có các thông tin gì? Và điền các thông tin đó như thế nào? Cùng tham khảo bài viết bên dưới về mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel cũng như cách điền mẫu.

mau-bang-thanh-toan-tien-luong-moi-nhat-cua-bo-tai-chinh
Hình ảnh: Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất của bộ tài chính

I. Về mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel

– Các thông tin trên mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel theo mẫu 02-LĐTL ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC (ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC).

– Mục đích sử dụng mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel: Là căn cứ chứng từ để thanh toán tiền lương, phụ cấp,..Cho người lao dộng làm việc tại doanh nghiệp. Để kiểm tra việc chi trả tiền lương và ghi sổ kế toán.

>>> Note: Bảng thanh toán tiền thưởng do Bộ phận tài chính hay kế toán lập theo từng bộ phận. Và phải có chữ ký (họ và tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

II. Cách điền các thông tin trên mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel

– Họ và tên: ghi tên bộ phận hay họ tên người lao động

– Chức vụ: ghi rõ là giám đốc ( GĐ), P.GĐ, KTT, KTV, NVVP. TQ. TK, TPKD, NVKD, NVBH

– Lương chính: Ghi rõ mức lương chính quy định trong hợp đồng.

– Hỗ trợ nhà ở: ghi rõ số tiền được hỗ trợ vào.

– Phụ cấp: ghi số tiền phụ cấp theo từng mục: trách nhiệm, ăn trưa, điện thoại, xăng xe.

– Tổng thu nhập: Là tổng tiền được liệt kê ở các ô phía trước. Bằng = lương chính+ phụ cấp + hỗ trợ nhà ở.

– Ngày công thực tế: là ngày công căn cứ ở bảng chấm công.

– Lương đóng bảo hiểm = Lương chính+ lương trách nhiệm.

– Tổng lương thực tế = Tổng thu nhập X ngày công thực tế / 25.

– Khoản trích trừ vào lương( BHXH, BHYT, BHtn)= lương đóng BH X số % từng mục

– Các khoản trích tính vào chi phí DN( KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN)= lương đóng BH X số % từng mục.

– Thực lĩnh= Tổng lương thực tế- Cộng các khoản trừ vào lương- thuế TNCN- Tạm ứng.

**Các bạn tải mẫu tại đây

Bạn đang xem bài viết: Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất của bộ tài chính

Các từ khóa liên quan: bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02-lđtl, bảng lương mẫu 2017, mẫu bảng thanh toán tiền lương theo quyết định 48, mẫu bảng lương hành chính sự nghiệp

Có thể bạn quan tâm:

8 đối tượng được tăng lương hưu từ ngày 1/7/2018

1- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

2 – Cán bộ công nhân viên chức (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

3 – Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người được hưởng trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

4 – Cán bộ xã/phường/thị trấn chuyên trách và không chuyên trách cấp xã đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

5 – Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

6 – Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

7- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào.

8- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close