Nghiệp vụ kế toán lương

Kế toán tiền lương là gì? Những công việc phải làm

Kế toán tiền lương là gì? Những công việc phải làm Kế toán tiền lương là một vị trí quan trọng trong bộ máy kế toán của một doanh nghiệp. Vậy kế toán tiền lương là gì? Những công việc mà nhân viên kế toán tiền lương phải làm? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn. Cùng tham khảo nhé!

ke-toan-tien-luong-la-gi-nhung-cong-viec-phai-lam
Hình ảnh: Kế toán tiền lương là gì? Những công việc phải làm

Kế toán tiền lương là gì? Những công việc phải làm?

A. Khái niệm kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương là việc hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố như: Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán….để lập bảng tính, thanh toán lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động.

B. Những công việc mà nhân viên kế toán tiền lương phải làm

♦ Theo dõi, phản ánh kịp thời số lượng NLĐ, thời gian lao động, tính chính xác tiền lương phải trả cho NLĐ ( gồm tiền lương, tiền phép năm, tiền thưởng…) vào đúng từng bộ phận có liên quan (như CP tiền lương cho nhân công trực tiếp là TK 622, CP tiền lương của sản xuất chung là TK 154, CP tiền lương của bộ phận bán hàng là TK 6422, CP tiền lương của bộ phân quản lý là TK 6421).

♦ Trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng, lập kế hoach quỹ lương kỳ sau.

♦ Dựa vào bảng chấm công và các giấy tờ liên quan như giấy xin nghỉ phép, quy chế lương thưởng,…tính chính xác số tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí, các khoản phụ cấp, trợ cấp,…theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của doanh nghiệp.

♦ Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ của tiền lương để đủ cơ sở chắc chắn tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.

♦ Xây dựng thang bảng lương để nộp cho cơ quan bảo hiểm.

C. Yêu cầu đối với kế toán thực hiện công việc của kế toán tiền lương

♦ Nắm thông tin bảng lương của nhân viên, phụ cấp, BHXH.

♦ Có chuyên môn, biết cách tính và khai báo các khoản phụ cấp, thu nhập các khoản khấu trừ.

♦ Biết khai báo thuế thu nhập cá nhân.

♦ Các yếu tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ tính lương: ngày giờ làm việc, bảo hiểm.

D. Các chứng từ sử dụng khi thực hiện công việc của kế toán tiền lương

♦ Bảng chấm công.

♦ Hợp đồng lao động.

♦ Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành.

♦ Lập đề nghị thanh toán lương

♦ Bảng thanh toán lương và BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

♦ Báo cáo quyết toán thuế TNCN.

♦ Bảng tạm ứng lương.

♦ Bảng thanh toán tiền thưởng.

♦ Các hồ sơ, giấy tờ khác liên quan

♦ Các quyết định thôi việc, chấm dứt Hợp đồng

E. Tài khoản sử dụng chính khi thực hiện công việc của kế toán tiền lương

♦ Số dư bên Nợ: Tạm ứng trước lương cho nhân viên

♦ Số dư bên Có: Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho CNV.

♦ Kết cấu tài khoản 334

♦ Phát sinh bên Nợ: các khoản khấu trừ vào tiền lương, công của NLĐ ( trừ tiền tạm ứng, các khoản trích bảo hiểm, thuế TNCN), số tiền lương đã thanh toán.

Bạn đang xem bài viết: Kế toán tiền lương là gì? Những công việc phải làm

Các từ khóa liên quan: 

bảng mô tả công việc kế toán tiền lương, khóa học kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương, bài tập kế toán tiền lương, tính lương cơ bản, mức lương tối thiểu vùng

Có thể bạn quan tâm: 

Mức lương tối thiểu vùng 2018

Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng 2018 tăng khoảng 6,1% – 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Có hiệu lực từ ngày 25/01/2018. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/01/2018.

Mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

– Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.

– Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.

>>>Để xem chi tiết bạn vào đây.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close