Bài Viết Hữu Ích

Quy trình kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Bài viết hữu ích :Quy trình kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp – Viết ngày: 2017-10-19 10:24:00

Cuối năm các doanh nghiệp thường thực hiện kiểm kê tài sản để kiểm soát tài sản cố định trong doanh nghiệp cũng như đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài sản cố định trong năm. Ngoài ra,cũng có thể kiểm kê tài sản khi có trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ trường hợp nào thì kiểm kê tài sản cũng trải qua 7 bước chính sau.

>>>>>>>>>>> Có thể bạn quan tâm:Quy trình xoát sét sổ sách kế toán cần biết

Quy trình kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp

Bước 1: Lãnh đạo (Giám đốc) doanh nghiệp công bố Quyết định kiểm kê TSCĐ.
Bước 2: Tổ chức thành lập Hội đồng kiểm kê TSCĐ tại doanh nghiệp, một hội đồng kiểm kê tài sản cố định thông thường bao gồm những cá nhân sau:

Giám đốc (hoặc thủ trưởng đơn vị) làm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê
Cán bộ quản lý các phòng ban đơn vị trực tiếp sử dụng TSCĐ
Cán bộ quản lý phòng quản lý tài sản của doanh nghiệp
Kế toán trưởng; kế toán TSCĐ
Các thành viên khác tham gia kiểm kê
Bước 3: Cuối năm tài chính hoặc khi có nhu cầu, hội đồng kiểm kê TSCĐ thực hiện kiểm kê TSCĐ.
Bước 4: Tập hợp số liệu, xử lý số liệu và lập biên bản kiểm kê
Căn cứ vào số liệu kiểm kê TSCĐ thực tế có tại doanh nghiệp, Hội đồng kiểm kê TSCĐ tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu TSCĐ đã kiểm kê, sau đó đối chiếu với số liệu ở bộ phân quản lý tài sản cố định, bộ phận sử dụng tài sản và kế toán rồi lập biên bản kiểm kê TSCĐ phù hợp, nhưng đảm bảo thể hiện đầy đủ các nội dung chủ yếu sau:
Phản ánh số chênh lệch về số lượng, giá trị TSCĐ giữa sổ sách với thực tế,
Tổng hợp các TSCĐ cần được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc điều chuyển nội bộ
Tổng hợp các TSCĐ cần thanh lý: do hư hỏng,do chi phí sửa chữa lớn, tốn nhiều nhiên liệu, năng lượng, hoạt động kém hiệu quả hoặc không dùng đếnnữa

Bước 5: Hội đồng kiểm kê TSCĐ đưa ra các nhận xét, đánh giá
Đánh giá chung về tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ tại doanh nghiệp,
Với những TSCĐ có phát sinh chênh lệch giữa kiểm kê thực tế với sổ sách: cần tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục,
Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, điều chuyển TSCĐ… những TSCĐ cần sửa chữa tùy thuộc vào nguyên nhân cụ thể do các phòng ban trực tiếp sử dụng TSCĐ báo cáo.
Thống kê, phân loại TSCĐ để đề nghị thanh lý dựa vào nguyên nhân cụ thể do phòng ban trực tiếp sử dụng tài sản báo cáo.
Bước 6: Đề xuất các giải pháp, kiến nghị:
Tham mưu về chế độ quản lý TSCĐ nội bộ
Kiến nghị chế độ luân chuyển, lưu giữ hồ sơ về tài sản giữa các bộ phận
Đưa ra chế độ bảo trì, bảo hành, sửa chữa tài sản
Thực hiện kiến nghị của biên bản kiểm kê ở kỳ trước
Đưa ra biện pháp xử lý chênh lệch số liệu
Giao trách nhiệm thực hiện, khắc phục
Các kiến nghị khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
Bước 7: Báo cáo kết quả

Báo cáo với chủ sở hữu TSCĐ về kết qủa kiểm kê
Gửi báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của chủ sở hữu TSCĐ cho các bộ phận liên quan

Các bạn xem them các bài viết tại: https://ketoantienluong.edu.vn/
Kế toán KTTiền Lương Hi vọng đây là bài viết hữu ích cho bạn!

Bạn vừa xem bài viết: Quy trình kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp – Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close