Nghiệp vụ kế toán lương

Lương hưu và những điều cần biết

Lương hưu và những điều cần biết – Hướng dẫn cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng theo Luật BHXH mới nhất năm 2018.huong-dan-cach-tinh-luong-huu-moi-nhat

1. Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động

Theo Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp sau:

– Lao động nam từ đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi;

– Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

– Lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đù 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

– Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Công thức tính lương hưu

Từ năm 2018, so với chế độ hưu trí Luật BHXH năm 2014, quy định về số năm tối thiểu đóng BHXH thì có những thay đổi nhưng công thức tính lương thì không đổi.

Công thức xác định số tiền lương hưu nhận được hàng tháng
Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHX
Tính tỷ lệ hưởng lương hưu:
* Điều kiện hưởng lương hưu

Tỷ lệ hưởng lương hưu phụ thuộc các yếu tố: giới tính, tuổi, chức danh nghề hoặc công việc, nơi làm việc, thời gian đóng BHXH…

Tuổi quy định để hưởng lương như sau:

Theo điều luật 54 khoản 1 của luật BHXH thì tuổi quy định là 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ.

Về hưu trước tuổi (còn gọi là nghỉ hưu non)

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, thay đổi điều kiện hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi. Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% thì phải đủ điều kiện về tuổi đời như sau:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Năm Tuổi đời đối với nam Tuổi đời đối với nữ
2018 Từ đủ 53 tuổi trở lên Từ đủ 48 tuổi trở lên
2019 Từ đủ 54 tuổi trở lên Từ đủ 49 tuổi trở lên
2020 Từ đủ 55 tuổi trở lên Từ đủ 50 tuổi trở lên
Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì tuổi quy định là đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ. Người lao động làm công việc khai thác than trong hầm lò thì tuổi quy định được hưởng lương hưu là đủ 50 tuổi cho cả nam và nữ.

Riêng trường hợp người lao động đã có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, trong đó có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì không kể tuổi đời.

3.Cách tính lương hưu cụ thể

Theo quy định, từ năm 2018 mức bình quân lương hằng tháng để tính lương hưu của khu vực công cũng được điều chỉnh theo lộ trình. Cụ thể, tính bình quân 15 năm cuối từ khi luật có hiệu lực thi hành 1-7-2015 đến 31-12-2019; từ 1-1-2020 đến 31-12-2024 tính bình quân của 20 năm cuối; từ 1-1-2025 trở đi tính bình quân của toàn bộ thời gian.

Ví dụ: Năm 2018 ông A đến tuổi về hưu. Giả sử ông A đã đóng bảo hiểm 33 năm thì mức lương hưu hằng tháng được tính như sau:

16 năm đóng BHXH: 45% mức bình quân tiền lương. 17 năm đóng BHXH còn lại: 17 x 2% = 34% mức bình quân tiền lương.

Tổng: 45% + 34% = 79% nhưng không được vượt quá 75%. Vậy hằng tháng ông A sẽ được hưởng 75% mức bình quân tiền lương.

Từ 1-1-2018 trở đi, mức đóng BHXH dựa trên lương cùng phụ cấp và các khoản bổ sung ghi trong hợp đồng lao động. Hằng tháng người lao động đóng 8%, còn lại 18% sẽ do người sử dụng lao động đóng, tổng cộng 26% đóng vào quỹ BHXH.

4. Điểm mới về lương hưu cho người lao động

+ Lương hưu sẽ được trả qua thẻ

Theo Vietnamnet.vn, tính đến thời điểm tháng 11/2018, cơ quan bưu điện thực hiện chi trả qua thẻ chi trả tại 25 quận huyện tại Hà Nội và Hải Dương, với tổng số người là 336.390 người, tổng số tiền chi là 1.435 tỷ đồng. Tính riêng Hà Nội, tổng số người chi qua thẻ hơn 300 nghìn người, với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Tổng số thẻ chi trả đã phát hành là 555.802 thẻ, chiếm 99,6% tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt trên địa bàn hai tỉnh, thành phố. Tỉnh Hải Dương có số lượng thẻ nhiều hơn so với người được hưởng, nguyên nhân từ có trường hợp một người hưởng nhưng được nhận nhiều chế độ, dẫn đến một người được in nhiều thẻ.

+ Ngày 1/1/2019, quy định mới về mức lương hưu của lao động nam

Theo Vietnamnet.vn, mức lương hưu hằng tháng của lao động nam nghỉ hưu vào năm 2019 đủ điều kiện quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, nếu đóng bảo hiểm xã hôi đủ 17 năm.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, lao động nam được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Nội dung nêu trên được căn cứ vào khoản 2 điều 56 và khoản 2 điều 74 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014.

Bạn đang xem bài viết: Lương hưu và những điều cần biết

Các từ khóa liên quan: Hướng dẫn cách tính lương hưu mới nhất, cách tính lương hưu, hướng dẫn cách tính lương hưu, tính lương hưu.

>> Để xem thêm các bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website kế toán.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close