Việc Làm Kế Toán

GIẢI CỨU NHỮNG AI ĐANG MẤT CĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN Số l…

Tin: GIẢI CỨU NHỮNG AI ĐANG MẤT CĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN
Số l… – 0 – 2018-01-29 03:04:56

GIẢI CỨU NHỮNG AI ĐANG MẤT CĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN
Số lượng các bạn mất căn bản, thất nghiêp, các bạn học mà không biết mình đang học cái gì rất đông nên các bạn chia sẻ cho bạn bè cùng học với nha.
📩 Ai cần tải về thì để lại bình luận “.” , ad gửi cho nha.
1. Phương trình kế toán
Tài sản = Nợ phải trả + vốn chủ sở hữu
2. Có 9 loại tài khoản kế toán (dựa trên hệ thống tài khoản kế toán):
📘 Loại 1 + 2: Là Tài sản,Phát sinh tăng ghi Nợ, Phát sinh giảm ghi có, số dư nằm bên NỢ.
📘 Loại 3 + 4: Là Nguồn vốn, PS tăng ghi Có, PS giảm ghi Nợ, số dư nằm bên CÓ. (Ngược lại loại 1 + 2).
📘 Loại 5 + 7: Là doanh thu, PS tăng ghi Có, và ghi bên Nợ khi kết chuyển qua 911. KO có số dư.
📘 Loại 6 + 8: Là chi phí, PS tăng ghi Nợ, và ghi bên có khi kết chuyển qua 911 (Ngựơc lại loại 5 + 7). KHÔNG có số dư.
📘 Loại 9: Xác định KQKD, Bên nợ 911 là kết chuyển chi phí (Nợ 9../Có 6…,8…) và kết chuyển lãi ( Có 421 ), Bên Có 911 là kết chuyển doanh thu (Nợ 5…, 7…/Có 911) và Kết chuyển lỗ (Nợ 421).
⛔ Ngoại lệ:
_ 229, 214: ghi nhận ngược lại với loại 1 + 2.
_ 331, 333,334, 338: Tài khoản lưỡng tính, Có thể có số dư bên Nợ HOẶC bên Có.
_ 421: có thể có số dư bên Nợ hoặc bên Có, vì có thễ lỗ hoặc lãi.
3. Phương pháp theo dõi hàng tồn kho:
📘 Kê khai thường xuyên: Theo dõi đầu kỳ, nhập, xuất => để xác định cuối kỳ trong kho còn bao nhiêu?
Tồn cuối = Tồn đầu + Nhập – Xuất
📘 Kiểm kê định kỳ: Không theo dõi lượng hàng xuất ra. Chỉ theo dõi đầu kỳ, nhập và cuối kỳ kiểm kho xác định tồn cuối kỳ là bao nhiêu ? => quy ra Xuất bao nhiêu?
Xuất = Tồn đầu + Nhập – Tồn cuối
4.Các phương pháp tính giá xuất kho, tự học lại 3 phương pháp sau:
📘 FIFO ?
📘Thực tế đích danh ?
📘 Bình quân: bình quân cuối kỳ, bình quân thời điểm (mỗi lần xuất) ?
5. Nhóm tài khoản cần nhớ:
– Nhóm tiền: 111, 112, 113
– Nhóm hàng tồn kho: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
– Nhóm TSCD: 211, 212, 213, 214 (khấu hao TSCĐ), 241 (xây dựng cơ bản)
– Ký quỹ, ký cược: 244, 344
– Công nợ: 131, 331, 138, 338
– Thuế: 1331, 333 (33311, 33312, 3333, 3334, 3335)
– Lương: 334
– Vay: 341
– Chi phí trả trước: 242
– Vốn: 411
– Quỹ: 353, 414, 441
– Chi phí sản xuất: 621, 622, 627
– Giá thành, giá vốn: 631, 632
– Doanh thu: 511, 515, 711
– Chi phí công ty: 635, 641, 642, 811…….
Lưu ý: Ai để lại email là mình không gửi nha, Các bạn chỉ cần bình luận là mình gửi trong vài giây .


Tin Việc làm: GIẢI CỨU NHỮNG AI ĐANG MẤT CĂN BẢN VỀ KẾ TOÁN
Số l… – Cập nhật thêm nhiều tin việc làm:Tìm việc làm kế toán

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close