Mô tả công việc kế toán tiền lương

Tuyển 1 Thu Ngân, 1 Bảo vệ, 6 NV chạy bàn, 3 Oder,…

Việc Làm kế toán mới: Tuyển 1 Thu Ngân, 1 Bảo vệ, 6 NV chạy bàn, 3 Oder,… – 0 – 2018-04-04 00:45:30

Tuyển 1 Thu Ngân, 1 Bảo vệ, 6 NV chạy bàn, 3 Oder, 2 tổ đồ, 1 tổ trưởng, 2 tổ bia làm tại cơ sở Nhà hàng 60 Trung kính CG- HN
Lương và chế độ đãi ngộ ngưỡng mộ
DT: 0988 717 710- 093 228 4444


Tin Việc làm: Tuyển 1 Thu Ngân, 1 Bảo vệ, 6 NV chạy bàn, 3 Oder,… – Xem thêm thông tin tại đây:Tin việc làm kế toán TP HCM

Show More

Related Articles

1 thought on “Tuyển 1 Thu Ngân, 1 Bảo vệ, 6 NV chạy bàn, 3 Oder,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close