Bài Viết Hữu Ích

Toàn bộ vấn đề liên quan đến thủ tục hoàn thuế điện tử

Bài viết hữu ích : Toàn bộ vấn đề liên quan đến thủ tục hoàn thuế điện tử – Viết ngày: 2017-10-24 10:20:00

Thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử đươc quy định như thế nào, trường hợp nào được xét hoàn thuế điện tử. Hồ sơ hoàn thuế điện tử gồm những chứng từ gì? có quy định cụ thể với loại thuế này không. Các bạn tham khảo bài viết chi tiết do kế toán trưởng tai trung tâm KTTiền Lương trình bày tại đây nhé.
>>>Có thể bạn quan tâm:Những điều về thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt – Kế toán KTTiền Lương

I. Quy định cụ thể về thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử và cách hoàn thuế

Hàng năm, ngân sách nhà nước hoàn lại tiền thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã mua hàng hóa dưới sự quản lý của pháp luật Việt Nam. Số tiền hoàn thuế điện tử phụ thuộc và số tiền thuế đơn vị mua hàng chưa được tính khấu trừ trong kỳ tính thuế. Bạn có thể tra cứ thông tin thuế quan này trênCổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo địa chỉ http://www.gdt.gov.vn.

II. Những trường hợp được tính hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử

Theo quy định tại thông tư số 130/2016/TT-BTC những trường hợp sau sẽ được tính hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử:

– Các đơn vị kinh doanh mới thành lập dự án đầu tư

– Hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng áp dụng cho các dự án đầu tư được cấp phép theo quy định

– Hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử với hàng hóa xuất nhập khẩu

– Các trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định sẽ được tính hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử

– Áp dụng hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng với các chương trình và dự án đã sử dụng nguồn vốn hỗ trợ để phát triển chính thức theo định hướng phát triển(ODA), trong đó những dự án này sẽ không được hoàn lại hoặc nhận được viện trợ không hoàn lại, áp dụng với cả trường hợp viện trợ nhân đạo.

– Những trường hợp được hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử với các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi áp dụng miễn trừ thực hiện ngoại giao theo quy định pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao khi doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

– Cá nhận định cư tại nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam

– Đơn vị kinh doanh được quyết định hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận theo đúng quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế cấp do Việt Nam là thành viên hợp theo quy định.
Đối với những tổ chức và cơ quan này nếu được áp dụng thí điểm hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử phải lựa chọn đúng và đủ những hồ sơ nộp thuế đáp ứng đày đủ yêu cầu và tiêu chí lựa chọn theo quy định của Tổng cục Thuế đưa ra và thuộc các trường hợp đã nêu.
Các trường hợp đủ điều kiện khấu trừ và hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử sẽ phải lập hồ sơ đề nghị được hoàn thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Thủ tục hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử cho doanh nghiệp


III. Quy định về hồ sơ hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức… làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử gồm những chứng từ sau:
  • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định
  • Tài liệu khác theo quy định tại các điều từ Điều 50 đến Điều 56 (trừ Điều 53) của Thông tư số 156/2013/TT-BTC
  • Tổng hợp những văn bản giải trình về tài liệu bổ sung và văn bản huỷ đề nghị hoàn thuế (trong trường hợp bổ sung hoặc hủy hoãn thuế)

IV. Quy trình làm và gửi hồ sơ hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử

Khi doanh nghiệp lập và gửi hồ sở hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử doanh nghiệp thực hiện theo 03 bước cơ bản như sau:
  • Bước 1: Cá nhân nộp thuế lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế
  • Bước 2: Sau khi nhận thông báo từ cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử. Người nộp thuế tiến hành xác nhận và chờ kết quả về việc hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử.
  • Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử (gồm thông báo và những quyêt định về giải trình hồ sơ tính thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế).

Quy trình làm hố sơ hoàn thiện thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử

* Lưu ý khi làm hồ sơ hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử
:

Trường hợp người nộp thuế cần giải trình và bổ sung thêm những thông tin và tài liệu cần thực hiện thao tác thêm thông tin trên các Trang Tổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

Nếu muốn huỷ hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử,Người nộp thuế phải làm văn bản gửi lên Tổng cục thuế về việc đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử.

Khi làm thủ tục đề nghị hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử bạn cần lưu ý 2 thông tin cơ bản sau:
  1. Áp dụng với hồ sơ kê khai thuế đầy đủ những nội dung kê khai và đề nghị hoàn thuế phải thực hiện đồng thời nghiệp vụ lập và gửi hồ sơ khai thuế điện tử.
  2. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế là giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN và tài liệu kèm theo trong trường hợp này người nộp thuế phải lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế có ký tên điện tử thực hiện gửi phí tới Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Bước 4: Cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế qua mạng sẽ gửi quyết định hoàn thuế, hoặc gửi cả quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà nước đến đơn vị nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Nhiều trường hợp người nộp thuế sẽ nhận thông tin qua các tổ chức cung cấp dịch vụ dữ liệu điện tử qua trung gian.

Hiện tại, thủ tục hoàn thuế Giá Trị Gia Tăng điện tử được giải quyết nhanh gọn hơn người nộp thuế cập nhật được chính xác tình hình nộp thuế của doanh nghiệp mình có vương mắc gì không hoặc cần kê khai bổ sung những gì.
Thời hạn nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế tối đa là 6 ngày từ khi hồ sơ thuế được gửi tới cơ quan thuế.
Bạn đọc tham khảo thêm tại: Quy trình kiểm kê tài sản cố định trong doanh nghiệp
Hotline tư vấn khóa học kế toán tiền lương : ketoantienluong.com/ Mrs KTTiền Lương

Kế toán KTTiền Lương Hi vọng đây là bài viết hữu ích cho bạn!

bài viết: Toàn bộ vấn đề liên quan đến thủ tục hoàn thuế điện tử – Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close