Tình huống kế toán 2

Tình huống kế toán –

Tình huống kế toán – – – 1970-01-01 00:00:00

Cả nhà cho em hỏi. Công ty em vừa có 1 trường hợp là bạn ấy được ccong ty trả 4 triệu/ tháng với thòi gian là khi công ty có việc thì mới phải đến công ty. Còn bạn ấy có thể ở nhà làm việc. Không đong bhxh vì bạn ý đã đóng ở công ty khác . Vậy cả nhà cho mình hỏi nên làm hợp đồng như thế nào????

Tình huống kế toán –

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close