Tình huống kế toán 2

Tình huống kế toán –

Tình huống kế toán – – – 1970-01-01 00:00:00

Công ty cũ đã chốt sổ thì mất sổ làm qua phần mềm cty mới là được ạ, còn lao động không tự đi chốt sổ được ạ, phải qua công ty

Tình huống kế toán –

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close