Tình huống kế toán 2

Tình huống kế toán –

Tình huống kế toán – – – 1970-01-01 00:00:00

Em chết vì cái vụ Hóa đơn điện tử VNPT đây các bác, kinh nghiệm xương máu với công nghệ, là không bao h tin tưởng được! EM … đang dùng einvoice của VNPT, gia hạn NewCA thế là einvoice không xuất đc hóa đơn, gọi hỗ trợ năn nỉ….bị quát lên là k sửa được 2 PM không còn tương thích – k xuất dc hóa đơn, hỏi bao h sửa đc, trả lời …ko biết. Thế là em k xuất đc hóa đơn, hàng nhà em là Gỗ k làm kiểm lâm cũng k bán được, khách hàng không giải ngân được cáu k thèm mua hàng đòi cọc. KO THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI KIỂU của VNPT khi xử lý lỗi. Em bây h đang chết dở với đội kinh doanh, tổn thất này ai sẽ là người chịu?

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tình huống kế toán –

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close