Tình huống kế toán 2

Tình huống kế toán –

Tình huống kế toán – – – 1970-01-01 00:00:00

Chi phí l.ương HỢP LÝ cần HỒ SƠ gì?
(QUYẾT TOÁN thuế cho hàng trăm khách hàng)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
😍😍 Đã biên soạn và sưu tầm đầy đủ bộ hồ sơ l. ương 😍
👉HỒ SƠ CHUẨN BỊ BAO GỒM:
📚 1. HỒ SƠ CHUNG:
Quy chế tài chính;
Thỏa ước lao động tập thể;
Quy chế l.ương;
Quy chế thưởng;
Hợp đồng lao động;
Đơn xin nghỉ việc, đơn xin nghỉ việc không l. ương ;
Quyết định tăng l. ương;
Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động;
Đề nghị tăng ca;
Cam kết bảo mật tiền l. ương.
📚 2. Hồ sơ chi tiết khi chi trả tiền l. ương cho người lao động:
Bảng chấm công hàng tháng;
Bảng l. ương thanh toán tiền l. ương;

Phiếu chi thanh toán tiền l. ương (Phải có chữ ký người lao động trên bảng thanh toán l. ương); Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (UNC và danh sách nhận l. ương).
📄 3. Giấy tờ đi kèm chứng minh hồ sơ lao động là có thật bao gồm:
Sơ yếu lý lịch;
Chứng minh thư;
Ngoài ra có thể bổ sung: Giấy khám sức khỏe; Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu… (Tùy thuộc vào y.êu c.ầu cụ thể của từng công ty).
📚 4. Hồ sơ đối với hợp đồng thử việc
Quyết định Giám đốc cho từng nhân viên vào thử việc;
Hợp đồng thử việc;
Bảng tính l. ương;
Chứng từ thanh tóan l. ương (Phiếu chi, chứng từ ngân hàng…);
Bảng tự đánh giá quá trình thử việc (Nếu có).
📚5. Hồ sơ đối với lao động thời vụ, hợp đồng giao khoán hay cộngtácviên (..c.tac.v…)
Công ty căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của mình để đưa ra quyết định tuyể.n dụng công nhân thời vụ hoặc ..c.tac.v…. Gồm các hồ sơ sau:
Quyết định tuyể.n dụng đối với lao động thời vụ hay hợp đồng giao khoán hoặc ..c.tac.v….;
Hợp đồng thời vụ, hợp đồng giao khoán và hợp đồng ..c.tac.v….;
Bảng tính l. ương thời vụ, giao khoán hoặc l. ương ..c.tac.v….;
Chứng từ thanh toán l. ương (Phiếu chi l. ương hoặc chứng từ ngân hàng…);
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Nếu có).
Note:
– Nếu tiền l. ương chi trả cho cá nhân nhỏ hơn 2.000.000 đồng/01 lần chi trả thì không cần khấu trừ thuế TNCN.
– Nếu tiền l. ương chi trả cho cá nhân lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 đồng/01 lần chi trả thì:
+ Khấu trừ thuế TNCN 10%.
+ Nếu cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đó.
Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế trước thời điểm nhận thu nhập.

 — đang cảm thấy tuyệt vời cùng với Viên Es-Glocal và 3 người khác.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Tình huống kế toán –

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close