Tình huống kế toán 2

Tình huống kế toán –

Tình huống kế toán – – – 1970-01-01 00:00:00

Anh chị giải thích giùm em sự khác biệt giữa 2 bảng cân đối dưới đây với ạ.
Tại sao 1 bảng cân đối lại có TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư. còn một bên thì không ạ.
Nhìn qua thì thấy một bên là TT 200. Một bên là TT 202. ai phân giải thích hộ em tại sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy.
Công ty Vietjet đang theo TT202

Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tình huống kế toán –

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close