Tình huống kế toán 2

Tình huống kế toán –

Tình huống kế toán – – – 1970-01-01 00:00:00

các bác cho e hỏi tiểu mục 4931: Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại – là tiền gì ah, bạn kế toán thuế bên em nộp hết tiền thuế rồi mà vẫn nhận được mail thông báo nợ tiểu mục này ah.

Tình huống kế toán –

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close