Tình huống kế toán 2

Tình huống kế toán –

Tình huống kế toán – – – 1970-01-01 00:00:00

Kế toán cty xây dựng làm thuế là chủ yếu, nội bộ cũng làm nhưng ít vì có vợ sếp nữa, mỗi quý tầm 30 hóa đơn( cả đầu ra và đầu vào) làm từ thứ 2 đến thứ 7 thì mức lương bao nhiêu là hợp lý nhỉ các anh chị?

Tình huống kế toán –

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close