Tình huống kế toán 2

Tình huống kế toán –

Tình huống kế toán – – – 1970-01-01 00:00:00

Cả nhà cho em hỏi chút, em có 2 hóa đơn cùng 1 công ty viết cho công ty em 1 hóa đơn viết ngày 30/03/3018 số hóa đơn là 0002195 , 1 hóa đơn viết ngày 31/03/2018 số hóa đơn lại là 0002183, xin ý kiến của các ac

Tình huống kế toán –

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close