Tình huống kế toán 2

Tình huống kế toán –

Tình huống kế toán – – – 1970-01-01 00:00:00

Có ai bị như e k ạ?sao e nhập tờ khai thuế TNCN từ đầu tư vốn quý I/2018, lưu xong giờ vào lại để kết xuất ra nộp thì phần mềm báo thế này

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tình huống kế toán –
{somebody|a smart person}

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close