Tình huống kế toán 2

Tình huống kế toán –

Tình huống kế toán – – – 1970-01-01 00:00:00

các anh chị cho em hỏi chút ạ em vừa nhận được thông báo của bên thuế, em chưa hiểu em phải giải trình và bổ sung những gì, ac giúp em với ạ
(Theo quy định tại Luật quản lý thuế, doanh nghiệp tự chủ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ chế “tự khai, tự nộp”. Theo đó, doanh nghiệp tự kê khai nghĩa vụ thuế, tự nộp thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ khai thuế. Cơ quan thuế thực hiện giám sát và ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế theo cơ chế quản lý rủi ro, thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu khai sai, khai thiếu nghĩa vụ thuế.
Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế;
Theo hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp từ năm 2016-2017 có số liệu như sau:
* Doanh thu năm 2016: 1,519,012,731
* Doanh thu năm 2017: 4,163,057,278
Trong khoảng thời gian trên Doanh nghiệp không phát sinh dương thuế GTGT trên chỉ tiêu 40 của tờ khai GTGT.
Chi Cục thuế Quận Hà Đông nhận xét Doanh nghiệp âm thuế liên tục 02 năm liền so với nhóm Doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề không hiệu quả.
Căn cứ vào phân tích dữ liệu kê khai của các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Hà Đông, với kết quả kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế như doanh nghiệp đang kê khai với cơ quan thuế thì doanh nghiệp thuộc diện có rủi ro về việc tuân thủ pháp luật thuế, Chi cục thuế sẽ thực hiện kiểm soát, giám sát và quản lý rủi ro.
Đề nghị Doanh nghiệp giải trình, cung cấp thông tin tài liệu chứng minh việc kê khai thuế GTGT là đúng theo quy định của các luật thuế trong các năm nêu trên.)

Tình huống kế toán –

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close