Mô tả công việc kế toán tiền lương

Thanh toán CP phải trả trong kỳ kế toán tiếp theo …

Việc Làm kế toán mới: Thanh toán CP phải trả trong kỳ kế toán tiếp theo … – 0 – 2018-03-26 02:26:53

Thanh toán CP phải trả trong kỳ kế toán tiếp theo làm giảm KQKD của kỳ tiếp theo
Các anh chị cho em hỏi câu này đúng hay sai và giải thích giúp em với


Tin Việc làm: Thanh toán CP phải trả trong kỳ kế toán tiếp theo … – Cập nhật thêm nhiều tin việc làm:Tin việc làm kế toán TP HCM

Show More

Related Articles

1 thought on “Thanh toán CP phải trả trong kỳ kế toán tiếp theo …”

  1. CP phải trả phát sinh trong kỳ này được ghi Có TK 331, kỳ sau thanh toán ghi Nợ TK 331 nên sẽ không ảnh hưởng đến Kết quả kinh doanh kỳ tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close