Tình Huống Kế Toán

thành lập công ty mới xong cần nộp hồ sơ gì lên th…

Thảo luận kế toán: thành lập công ty mới xong cần nộp hồ sơ gì lên th… – 0 – 2018-03-16 09:09:01

thành lập công ty mới xong cần nộp hồ sơ gì lên thuế cả nhà.thks all


Tin Việc làm: thành lập công ty mới xong cần nộp hồ sơ gì lên th… – Tổng hợp tình huống kế toán thực tế: Kế toán tiền lương
Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Từ khóa tìm nhiều: câu hỏi tình huống kế toán tài chính tình huống kế toán các tình huống sai phạm trong kế toán bài tập tình huống luật kế toán tình huống kế toán tài chính pdf bài tập tình huống môn luật kế toán câu hỏi tình huống luật kế toán

Show More

Related Articles

24 thoughts on “thành lập công ty mới xong cần nộp hồ sơ gì lên th…”

  1. Mang GPKD đi làm con dấu, nộp bản ĐK mẫu dấu lên SKHĐT. Mua token, dk mở tk ngân hàng, gửi PL i.ii lên sở KHĐT thông báo tk ngân hàng, dky nop thue dien tu. Tải HTKK về khai lệ phí môn bài và nộp thuế điện tử. Nộp hso khai thuế ban đầu lên chi cục gồm ( dk pp tính thuế, pp khấu hao tài sản cđ, dky email nhận thông báo thuế, thông tư áp dụng ghi sổ kế toán …). Nếu tính thuế theo pp khấu trừ thì nộp mẫu 3.14 dky đặt in hđ, nếu dc chấp nhận thì di đặt in và làm mẫu tbao phát hành hđ trênHTKK rồi nộp điện tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close