Hợp đồng lao động

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công. Được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, các bên làm thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán tất cả các quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền lợi của các bên. Vậy biên bản thanh lý hợp động như thế nào là phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một mẫu thanh toán hợp đồng. Bạn có thể tham khảo nhé!

tai-mau-bien-ban-huy-hop-dong-moi-nhat
Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

***Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng . Bạn có thể tham khảo nhé!


tai-mau-bien-ban-huy-hop-dong-moi-nhat
tai-mau-bien-ban-huy-hop-dong-moi-nhat

tai-mau-bien-ban-huy-hop-dong-moi-nhat

***Bạn có thể tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng tại đây

Bạn đang xem bài viết: Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

Các từ khóa liên quan: 

biên bản hủy hợp đồng xây dựng, biên bản hủy hợp đồng đặt cọc, mức phạt khi vi phạm hợp đồng bạn cần biết, tải mẫu hợp đồng lao động không thời hạn, hợp đồng lao động bằng lời có giá trị không

Có thể bạn quan tâm: 

Mức phạt khi vi phạm hợp đồng lao động

1. Hợp đồng Thương mại

– Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

2. Hợp đồng Dân sự

– Đối với hợp đồng dân sự thì mức phạt vi phạm hợp đồng do các bên tự do thỏa thuận (không bị khống chế mức tối đa).

◊ Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

◊ Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

◊ Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

3. Hợp đồng Xây dựng

– Mức phạt trong hợp đồng xây dựng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close