Tình Huống Kế Toán

Sao mình làm trên htkk 3.8.1 mà vào phần quyết toá…

Thảo luận kế toán: Sao mình làm trên htkk 3.8.1 mà vào phần quyết toá… – 0 – 2018-03-20 16:32:46

Sao mình làm trên htkk 3.8.1 mà vào phần quyết toán thuế TNCN lại xuất hiện lỗi này là sao ta?
Mình đã cài lại htkk mà vẫn bị lỗi


Tin Việc làm: Sao mình làm trên htkk 3.8.1 mà vào phần quyết toá… – Cập nhật thêm nhiều tình huống kế toán tại:Tình huống kế toán 
Nguồn: Tổng hơp từ Groups FB kế toán

Từ khóa tìm nhiều: câu hỏi tình huống kế toán tài chính tình huống kế toán các tình huống sai phạm trong kế toán bài tập tình huống luật kế toán tình huống kế toán tài chính pdf bài tập tình huống môn luật kế toán câu hỏi tình huống luật kế toán

Show More

Related Articles

2 thoughts on “Sao mình làm trên htkk 3.8.1 mà vào phần quyết toá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close