Tình Huống Kế Toán

Phần mềm Misa bảo trì mỗi năm đều tốn phí, giờ mìn…

Thảo luận kế toán: Phần mềm Misa bảo trì mỗi năm đều tốn phí, giờ mìn… – 0 – 2018-03-23 04:57:25

Phần mềm Misa bảo trì mỗi năm đều tốn phí, giờ mình mới biết sau 5 năm sử dụng thì phải mua mới hoàn toàn, thấy ức chế quá, có ai giống mình không!!!


Tin Việc làm: Phần mềm Misa bảo trì mỗi năm đều tốn phí, giờ mìn… – Cập nhật thêm nhiều tình huống kế toán tại: Kế toán tiền lương
Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Từ khóa tìm nhiều: câu hỏi tình huống kế toán tài chính tình huống kế toán các tình huống sai phạm trong kế toán bài tập tình huống luật kế toán tình huống kế toán tài chính pdf bài tập tình huống môn luật kế toán câu hỏi tình huống luật kế toán

Show More

Related Articles

25 thoughts on “Phần mềm Misa bảo trì mỗi năm đều tốn phí, giờ mìn…”

  1. Excel đỡ tốn dễ kiểm tra và phát hiện sai sót. M làm qua misa. Smarpro…. Nhưng thấy chỉ tiện in sổ thôi. Chứ làm phần mềm rất ức chế. Sai cái thì sửa rất mệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close