Tình Huống Kế Toán

Mình vừa nhận được mail từ BHXH Thông báo rà sót …

Thảo luận kế toán: Mình vừa nhận được mail từ BHXH
Thông báo rà sót … – 0 – 2018-03-19 07:57:32

Mình vừa nhận được mail từ BHXH
Thông báo rà sót sổ … gì gì đó
Hồ sơ PGN 626
Là sao mọi người?
Mình thuộc BHXH Quận 1


Tin Việc làm: Mình vừa nhận được mail từ BHXH
Thông báo rà sót … – Cập nhật thêm nhiều tình huống kế toán tại:Tình huống kế toán 
Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Từ khóa tìm nhiều: câu hỏi tình huống kế toán tài chính tình huống kế toán các tình huống sai phạm trong kế toán bài tập tình huống luật kế toán tình huống kế toán tài chính pdf bài tập tình huống môn luật kế toán câu hỏi tình huống luật kế toán

Show More

Related Articles

2 thoughts on “Mình vừa nhận được mail từ BHXH Thông báo rà sót …”

  1. BHXH rà soát lại toàn bộ sổ BHXH của NLĐ đó chị. CTy chị đóng bao nhiêu người thì chị tập hợp tất cả sổ lại. Làm phiếu giao nhận rồi nộp sổ + PGN cho BHXH để BHXH rà soát ( xem ai có 2 sổ BHXH hay đóng trùng, bị sai ttin so với CMND hoặc sổ hộ khẩu….) thôi chị ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close