Tình Huống Kế Toán

LIÊN KẾT DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG GIỮA WORD VÀ EXCEL K…

Thảo luận kế toán: LIÊN KẾT DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG GIỮA WORD VÀ EXCEL

K… – 0 – 2018-03-25 00:24:30


LIÊN KẾT DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG GIỮA WORD VÀ EXCEL

Khi soạn thảo văn bản trong Word và cần lấy các dữ liệu từ bảng tính Excel, đa số người dùng đều dùng thao tác quen thuộc là **** và paste từ Excel vào Word. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp khi dữ liệu của bạn không nhiều hoặc ít thay đổi.
Trong trường hợp bạn phải lấy nhiều số liệu từ Excel hay dữ liệu trong bảng Excel thay đổi liên tục thì cách làm này rất dễ nhầm lẫn và mất nhiều thời gian, công sức để cập nhật dữ liệu.


Tin Việc làm: LIÊN KẾT DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG GIỮA WORD VÀ EXCEL

K… – Tổng hợp tình huống kế toán thực tế:Tình huống kế toán 
Nguồn: Tổng hơp từ Groups FB kế toán

Từ khóa tìm nhiều: câu hỏi tình huống kế toán tài chính tình huống kế toán các tình huống sai phạm trong kế toán bài tập tình huống luật kế toán tình huống kế toán tài chính pdf bài tập tình huống môn luật kế toán câu hỏi tình huống luật kế toán

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close