Tình Huống Kế Toán

E muốn hỏi 1 vấn đề ạ Hiện nay quy định NN bắt bu…

Thảo luận kế toán: E muốn hỏi 1 vấn đề ạ
Hiện nay quy định NN bắt bu… – 0 – 2018-04-04 04:08:28

E muốn hỏi 1 vấn đề ạ
Hiện nay quy định NN bắt buộc các Dn phải đóng bảo hiểm cho ng lao động kể cả kí hợp đồng 1 tháng, nhưng ng ld k muốn đóng. Phải giải quyết ntn ạ?
E cảm ơn mn


Tin Việc làm: E muốn hỏi 1 vấn đề ạ
Hiện nay quy định NN bắt bu… – Cập nhật thêm nhiều tình huống kế toán tại:Tình huống kế toán 
Nguồn: Tổng hơp từ Groups FB kế toán

Từ khóa tìm nhiều: câu hỏi tình huống kế toán tài chính tình huống kế toán các tình huống sai phạm trong kế toán bài tập tình huống luật kế toán tình huống kế toán tài chính pdf bài tập tình huống môn luật kế toán câu hỏi tình huống luật kế toán

Show More

Related Articles

25 thoughts on “E muốn hỏi 1 vấn đề ạ Hiện nay quy định NN bắt bu…”

  1. Bạn vừa mới vào nhóm hãy chịu khó đọc các topic truóc đi có rất nhìu topic í kiến về các vấn đề bạn đang hỏi. Trước khi hỏi mình hãy tìm hỉu một chút đã. Về câu hỏi của bạn là đó là quy định bắt buộc bạn nhé.

  2. Đã gọi là bắt buộc thì làm gì có chuyện muốn hay không muốn, hãy giải thích cho người lao động hiểu, họ muốn đi làm, muốn doanh nghiệp trả tiền lương cho họ thì họ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm, đó là quy định, là luât pháp, bắt buộc phải thực hiện chứ không có chuyện muốn thực hiện điều luật này hay không muốn thực hiện điều luật kia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close