Tình Huống Kế Toán

Cao thủ tư vấn giúp e. Số là tk 3311kh A dư nợ 10t…

Thảo luận kế toán: Cao thủ tư vấn giúp e. Số là tk 3311kh A dư nợ 10t… – 0 – 2018-03-28 10:39:31

Cao thủ tư vấn giúp e. Số là tk 3311kh A dư nợ 10tr tiền việt.
3312 kh A dư có 100tr tiền đô. Chi tiết 331 kh A thì có 90tr.
Vậy mục trả trc và phải trả trên CDKT Trinh bày ntn? Bù trừ hay ko ạ? Cảm ơn a!


Tin Việc làm: Cao thủ tư vấn giúp e. Số là tk 3311kh A dư nợ 10t… – Tổng hợp tình huống kế toán thực tế:Tình huống kế toán 
Nguồn: Tổng hơp từ Groups FB kế toán

Từ khóa tìm nhiều: câu hỏi tình huống kế toán tài chính tình huống kế toán các tình huống sai phạm trong kế toán bài tập tình huống luật kế toán tình huống kế toán tài chính pdf bài tập tình huống môn luật kế toán câu hỏi tình huống luật kế toán

Show More

Related Articles

5 thoughts on “Cao thủ tư vấn giúp e. Số là tk 3311kh A dư nợ 10t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close