File Excel Kế Toán Lương

Bộ chứng từ công tác phí

Bộ chứng từ công tác phí Chi phí công tác phí hợp lệ, kế toán cần những chứng từ gì? Quy định mức công tác phí được đưa vào chi phí trừ khi tính thuế TNDN như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết bạn nhé!

bo-chung-tu-cong-tac-phi
Hình ảnh minh họa: Bộ chứng từ công tác phí

Hồ sơ tạm ứng ban đầu

◊ Đề xuất công tác

◊ Dự toán chi cho đoàn công tác

◊ Quyết định của giám đốc điều cử đi công tác

◊ Lịch trình công tác;

◊ Phiếu báo giá vé máy bay kèm theo hồ sơ đặt chỗ của hãng hàng không (đối tượng được thanh toán vé máy bay);

◊ Giấy mời có liên quan đến chi phí tài chính (nếu có).

Đơn vị bộ phận lập kế hoạch công tác: nơi đi, nơi cần đến, bao nhiêu ngày

Đề nghị tạm ứng tiền đi công tác: được trưởng bộ phận và ban giám đốc phê duyệt

>>>Lưu ý: Ghi đầy đủ, rõ ràng số tiền cần tạm ứng, ngày hoàn ứng lại cho Công ty, nội dung cần tạm ứng,… trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sau khi được duyệt, Phòng TC – KT lập phiếu chi tiền (theo Mẫu số: 02–TT) cho người đề nghị thanh toán, thủ qũy chi tiền, người nhận tiền phải ký, ghi rõ họ tên đầy đủ..

Sau khi đi công tác về thủ tục thanh tóan như sau:

++ Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu 05–TT)

++ Phiếu chi tiền nếu là tiền mặt, Ủy nhiệm chi nếu là chuyển khoản

++ Bảng kê chi tiết từng khoản chi phí

++ Quyết định cử đi công tác: nơi đi nơi đến, thời gian công tác

++ Bảng quyết toán công tác phí hoàn thành kèm theo hoá đơn tài chính hợp lệ thanh toán tiền ăn, ở, các chứng từ khác như vé tàu xe, cầu phà, đường… cước hành lý (nếu có).

++ Hoá đơn tài chính (Bản gốc + bản copy)

>>>Note:
♦ Khi làm thanh toán chi phí đi công tác phải theo quy định của nhà nước & TCT. Chứng từ thanh toán bằng tiếng nước ngoài phải có phiên dịch sang tiếng việt. Căn cứ các chứng từ trên công ty thanh quyết toán với người được cử đi công tác.

♦ Nếu vượt khung cho phép của công tác phí thì căn cứ tình hình thực tế và các chứng từ hợp lý hợp lệ công ty chi tiền trả lại người đi công tác, nếu thừa so với dự toán công tác phí thì phải hoàn nhập lại quỹ, hoặc trừ vào lương.

◊ Nếu sử dụng dịch phòng nghỉ khách sạn phải có booking xác nhận đặt phòng, nếu là đi máy bay phải có các chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán của DN có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.

Quy trình tạm ứng, thanh toán tiền tạm ứng cá nhân

a. Chi tạm ứng

+ Đề xuất tạm ứng (bản copy)

+ Đề nghị tạm ứng (theo mẫu)

>>>Lưu ý: Trên đề nghị tạm ứng phải ghi rõ thời hạn thanh toán

b.Thanh toán tiền tạm ứng

+ Đề nghị thanh toán tiền tạm ứng (theo mẫu 04–TT)

+ Đề xuất (bản gốc)

+ Hoá đơn tài chính (nếu có) (Bản gốc + Bản copy)

+ Bảng kê chi tiết (nếu có nhiều khoản thanh toán)

>>>Chú ý: Cán bộ làm tạm ứng phải hoàn ứng hết khoản tạm ứng này thì mới được tạm ứng tiếp khoản khác. Đề nghị cán bộ làm tạm ứng có trách nhiệm thanh toán tạm ứng theo đúng thời hạn ghi trên Đề nghị tạm ứng. Nếu đến thời hạn thanh toán tạm ứng mà cán bộ làm tạm ứng chưa hoàn ứng, đề nghị có giải trình cụ thể với Phòng kế toán.

c. Lưu giữ hồ sơ thanh toán tiền tạm ứng

Sau khi có đầy đủ chữ ký của Lãnh đạo phòng Kế toán và Kiểm toán nội bộ và cán bộ thanh toán tạm ứng. Kế toán thanh toán lưu giữ thành từng tháng và lập một bảng kê các phiếu thanh toán tạm ứng sắp xếp theo thứ tự ngày tháng phát sinh. Sau mỗi quý, lưu vào một file.

>>>Chú ý: Ngoài ra bộ chứng từ công tác phí gắn chặt với quy chế tài chính của công ty nên khi soạn quy chế tài chính hợp lý khớp với hóa đơn chứng từ công tác phí phát sinh tại doanh nghiệp.

Bạn đang xem bài viết: Bộ chứng từ công tác phí

Các từ khóa liên quan: hạch toán công tác phí, định khoản trả tiền công tác phí, chi phí công tác nước ngoài hợp lệ, khoán công tác phí có cần hóa đơn, mẫu quyết định khoán công tác phí

Có thể bạn quan tâm:

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất của bộ tài chính

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động. Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel là mẫu cho kế toán sử dụng để thống kê. Vậy trên mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel có các thông tin gì? Và điền các thông tin đó như thế nào?

Cách điền các thông tin trên mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel

– Họ và tên: ghi tên bộ phận hay họ tên người lao động

– Chức vụ: ghi rõ là giám đốc ( GĐ), P.GĐ, KTT, KTV, NVVP. TQ. TK, TPKD, NVKD, NVBH

– Lương chính: Ghi rõ mức lương chính quy định trong hợp đồng.

– Hỗ trợ nhà ở: ghi rõ số tiền được hỗ trợ vào.

– Phụ cấp: ghi số tiền phụ cấp theo từng mục: trách nhiệm, ăn trưa, điện thoại, xăng xe.

– Tổng thu nhập: Là tổng tiền được liệt kê ở các ô phía trước. Bằng = lương chính+ phụ cấp + hỗ trợ nhà ở.

– Ngày công thực tế: là ngày công căn cứ ở bảng chấm công.

– Lương đóng bảo hiểm = Lương chính+ lương trách nhiệm.

– Tổng lương thực tế = Tổng thu nhập X ngày công thực tế / 25.

– Khoản trích trừ vào lương( BHXH, BHYT, BHtn)= lương đóng BH X số % từng mục

– Các khoản trích tính vào chi phí DN( KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN)= lương đóng BH X số % từng mục.

– Thực lĩnh= Tổng lương thực tế- Cộng các khoản trừ vào lương- thuế TNCN- Tạm ứng.

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close