Tình Huống Kế Toán

Anh chị giúp em với. Tờ khai thuế quý 3 phần thuế …

Thảo luận kế toán: Anh chị giúp em với. Tờ khai thuế quý 3 phần thuế … – 0 – 2018-03-27 06:17:54

Anh chị giúp em với. Tờ khai thuế quý 3 phần thuế GTGT đầu vào em kê thừa 22.771đ. Tờ khai quý 4 em điều chỉnh giảm nhưng lại ghi sai số tiền là 22.931đ. Vậy em phải định khoản những bút toán như nào vậy ạ?


Tin Việc làm: Anh chị giúp em với. Tờ khai thuế quý 3 phần thuế … – Cập nhật thêm nhiều tình huống kế toán tại: Kế toán tiền lương
Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Từ khóa tìm nhiều: câu hỏi tình huống kế toán tài chính tình huống kế toán các tình huống sai phạm trong kế toán bài tập tình huống luật kế toán tình huống kế toán tài chính pdf bài tập tình huống môn luật kế toán câu hỏi tình huống luật kế toán

Show More

Related Articles

4 thoughts on “Anh chị giúp em với. Tờ khai thuế quý 3 phần thuế …”

  1. Bạn cứ làm pmkt bình thường theo số đúng. Chỉ điều chỉnh tờ khai thui bạn..quan trọng là bạn biết tại sao lệck giữa pmkt và htkk để giải trình thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close